تبادل

نمایشگاه گروهی چاپ دستی

به کوشش آنالی وکیلی ، Flore Tanghe ،‌ افسانه اسکویی

با آثاری از هنرمندان ایران،‌ بلژیک و آمریکا

گشایش
26 آذرماه 1400
روزهای بازدید
28 آذرماه تا 6 دی ماه 1400
ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها


استیتمنت

با تداوم و تلاش هنرمندان در دهه های اخیر، چاپ دستی در ایران رونق بیشتری گرفته و در عرصه بین المللی شناخته شده است.

به دلیل تعدد نسخه‌هائی که می توان از یک کلیشه گرفت ،این امکان برای هنرمندان فراهم می آید تا بامبادله آثارشان با یکدیگر ،علاوه بر اینکه برای خود مجموعه شخصی فراهم میکنند ،آثارخود را به صورت همزمان در نقاط مختلف دنیا به نمایش بگذارند .

مجموعه حاضر حاصل تبادل آثار هنرمندان ایرانی با هنرمندان دانشگاه Pennsylvania academy of fine art در سال 2019 و هنرمندان بلژیکی استودیو «printgreen» در سال 2020 بوده است که تاکنون در دو شهر بوستون و گنت در سال جاری به نمایش در آمده است.
این برنامه به صورت سالانه با آتلیه های چاپ در سراسر دنیا برگزار خواهد شد.
امید است تا با این تبادلات فرهنگی هنرمندان ایران جایگاه خود را در دنیا ثابت کنند و همچنین با دیدگاه هنرمندان دنیا نسبت به چاپ دستی بهتر آشنا شوند.


Artists:

Belgium :
aagje vanoverbeke , alwin viaena , barbara lambert , evan rosato , jan vermandere ,kara van reussel , lieve cosyns , matilde everaert , mieke de maeyer , steff bussoyt

Iran :
afsaneh oskoui , amirali moayer , anali vakili , atousa taghipour , bita safaie , donya gorji , donya khajegani , farahnaz rahmati , fereshteh ferdowsi , hedye heidari , kimia kazemi , khatere lotfi , maedeh akbari , marjan khorram golkaran , maryam iosleiani , minoo yalsohrabi , mohammad hossein afkhami , mojdeh soori , nazanin enayat , sheida gorjidooz ,
soraya kolbadinejad

USA :
alison lindley , arielle amiri , bernadette colburn , charles mason, christine petty, dori miller, emma keller , hayley murphy , hongh bich huynh vernon , ivon perez , katarina simonsen , lisa hamilton , megan webb, rachel hoffman , rebecca giles , sally richards


نمایشگاه