divider

روش خرید آثار

  • گالری مورد نظرتان را باز کرده و شماره اثر و نام هنرمند را یادداشت کنید.
  • فرم خرید زیر را تکمیل نمایید.
  • از طرف گالری با شما تماس گرفته شده و نحوه پرداخت و تحویل اثر با اطلاع شما انجام خواهد شد.