سومین نمایشگاه کارت پستال کاربافو

سومین نمایشگاه

کارت پستال

کاربافو

بازگشایی
21 خرداد 1400
روزهای بازدید
23 خرداد تا 1 تیر 1400
ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها


استیتمنت

کارت پستال قطعه‎ ای مستطیل شکل است، از جنس کاغذ ضخیم یا مقوا، که یک طرف آن مصور است و سوی دیگر آن متنی نوشته اند برای تبریک یا ابراز علاقه. دریافت کارت پستال از طریق پست اتفاق مهمی بود. گاه همچون شیئی مقدس سال ها در گنجینه های خانوادگی می‌ماند. در روزگار فراگیری فضای مجازی، کارت پستال دیگر از حوزه روابط انسانی کنار رفته است. این نمایشگاه رویدادی است که کارت پستال را به مثابه اثر هنری عرضه می‌کند و از این راه در پی بازنمایی ارزش های انسانی و داستان های نهفته در پس آن است. کاربافو در این پروژه از ۸ کیوریتور دعوت کرده تا هر یک موضوعی برگزینند و آثار 10 هنرمند را در این موضوعات در قالب مجموعه ای از کارت پستال ها عرضه کنند.

بهار 1400


برخی از آثار نمایشگاه