نــَ_ماند

فاطمه پاشا

گشایش: 8 دی 1402
روزهای بازدید: 10 تا 22 دی 1402
ساعات بازدید: ۱6 تا ۲۰ هر روز بجز شنبه ها
برای خرید آثار این نمایشگاه با واتس اپ و اینستاگرام گالری در ارتباط باشید.

استیتمنت

چنان مناسکی باستانی، ترتیبی خدشه‌ناپذیر و ابدی را دنبال می‌کند؛
اخبار
سیگار
و دیگر هیچ!

گهگاه مجالی اگر دست دهد، از مقایسه‌های تخصصی و عربده‌ها، به میزهای فراموشی پناه می‌بریم تا انفعالمان را شرمسار در گوشه‌ای دفن کنیم. انفعال ناشی از زیستن در این سال‌های اخیر و رویارویی با رویدادهای تلخی که فریاد می‌طلبد و دست آخر اسیر فراموشی سکوتی تحمیلی است.
«نَــ_ماند» میان‌پرده‌ای است میان شور و سرخوردگی و خشم و خاک سرد پذیرنده.

فاطمه پاشا


آثار


نمایشگاه