آب_‌‌راه

لیلا حسین زاده

گشایش: 26 آبان 1402
روزهای بازدید: 28 آبان تا 10 آذر 1402
ساعات بازدید: ۱6 تا ۲۰ هر روز بجز شنبه ها
برای خرید آثار این نمایشگاه با واتس اپ و اینستاگرام گالری در ارتباط باشید.

استیتمنت

خاک از دانه‌های ریز و درشت ناشناخته و لایه‌لایه تشکیل شده و بستر نهایی آن وسیع، یکدست و غیرقابل نفوذ می‌نماید، اما آبراه سطح منسجم خاک را می‌شکافد و مدخل و مسیری برای حرکت خود و تنفس چشم و ذهن ما باز می‌کند.
بستر خاک که شاید متضمن معنای هیچ یا هیچ معنایی است، با جریان آب زندگی می‌یابد و موجب انبساط خاطر ما می‌شود؛ همچنان فارغ از معنا و سرشار از سکون، سکوت و آرامش.
قصد من معنازدایی فارغ از هر نوع کنش و تنش بوده، بنابراین با کنکاش در این مفهوم به کاهش فرم، رنگ و تاکید بر فرم های بنیادین رسیدم و با نگاه از زاویه بالا سعی در بازآفرینی چنین فضایی داشته‌ و به همین دلیل جغرافیای خاک را دست‌مایه کار قرار دادم.
لیلا حسین‌زاده


آثار


نمایشگاه