ریشه در آب

مرضیه صفرزاده

گشایش: 5 آبان 1402
روزهای بازدید: 7 تا 19 آبان 1402
ساعات بازدید: ۱6 تا ۲۰ هر روز بجز شنبه ها
برای خرید آثار این نمایشگاه با واتس اپ و اینستاگرام گالری در ارتباط باشید.

استیتمنت

گیاهان موجود در محیط زندگی من، همواره برایم منبع الهام و پرسش بوده‌اند. زمانی که به ریشه‌های معلق در آب نگاه می‌کنم یا به ریشه‌های جست‌وجوگر در خاک فکر می‌کنم، انگار موجودی مجسم می‌شود که همچون انسان در پی زندگی، ارتباط با جهان و تاثیر و تاثرات آن است؛ گاهی هدفمند و گاه سرگردان، گاهی در تعامل با دیگری و گاه تنها. در این مجموعه به بازنمایی ترکیب‌های مختلف ریشه‌های معلق در آب گیاهان پرداخته‌ام، زیرا پیچیدگی‌ها و درهم تنیدگی آنها برای من، همچون روابط اجتماعی انسان امروزی است. فرم‌هایی با انحناها و درهم پیچیدگی‌هایی که گاه یادآور فضاهای خوشایندی چون رقص هستند و گاه خشن و عبوس از تنهایی انسان امروز سخن می‌گویند.

مرضیه صفرزاده


آثار


نمایشگاه