راه می‌رویم، حرف می‌زنیم

هما بذرافشان، رضا بهزادنیا، بهمن تندرکیا، کوشا جعفری، علی خاتم‌ساز، محمد شمس، شهگل صفرزاده، نرگس مرندی، بهار وفایی

گشایش: 30 تیر 1402
روزهای بازدید: 1 تا 20 مرداد 1402
ساعات بازدید: ۱6 تا ۲۰ هر روز بجز شنبه ها
برای خرید آثار این نمایشگاه با واتس اپ و اینستاگرام گالری در ارتباط باشید.

استیتمنت

فرض بر این است که اعمالی همچون نفس کشیدن، غذا خوردن و پس دادن، نشستن و خوابیدن و غیره، کاملاً طبیعی و بدیهی و بین همگان مشترک است. راه رفتن و حرف زدن نیز چنین است، اما اولی عملی تماماً فیزیکی است و دومی بیانگر طرز فکر، دانش و عواطف نیز هست. ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که چنین اعمالی، بسیار بیش از گذشته، معانی ضمنی پیدا کرده است؛ گاهی این معانی تلویحی چنان صراحتی پیدا می‌کند که ممکن است موجب دردسر و گرفتاری شود. حال آن‌که به طور کلی بدیهی و طبیعی به نظر می‌رسد که ما برای انجام کارهای مختلف راه برویم و حرف بزنیم؛ چه در فضای خصوصی همچون خانه و چه در فضاهای عمومی از کوچه و خیابان تا بیمارستان و تیمارستان و تالارهای سینما و تئاتر و گالری، برای برقراری ارتباط و ادامه زندگی.
اما هر قدمی که برمی‌داریم و هر حرفی که می‌زنیم، موجب خوشایندی یا ناراحتی برخی می‌شود. انگار که زندگی و ارتباطات ما ملغمه‌ای است از همراهی و تخالف! و ما به سادگی فقط راه می‌رویم و حرف می‌زنیم.

زروان روح‌بخشان


آثار


نمایشگاه