نامش، طبیعت است

عطیه قلندری، مونا جانی خان، سعیده سعیدی، هانیه آزموده، بیتا صدری، نرگس خادمی، سکینه قربانی، شایسته حریری

گشایش: 2 تیر 1402
روزهای بازدید: 4 تیر تا 23 تیر 1402
ساعات بازدید: ۱6 تا ۲۰ هر روز بجز شنبه ها
برای خرید آثار این نمایشگاه با واتس اپ و اینستاگرام گالری در ارتباط باشید.

استیتمنت

زایش،
زن، طغیان، سکون،

شادی، اندوه، خاموشی، نور،

آرامش، هراس، سکوت، هیاهو

تاریکی، رنگ، شکوه، رویش،

مرگ…

نامش طبیعت است.


آثار


نمایشگاه