عالیجناب،‌ طبیعت

دومین نمایشگاه سالانه گروهی باهم

با آثاری از :
محمد ابراهیم جعفری ، علی ذاکری ، رضوان صادق زاده
یعقوب عمامه پیچ ، علی گلستانه ، ساسان نصیری،‌احمد وکیلی


گشایش
6 اسفند ماه 1400
روزهای بازدید
8 تا 20 اسفند ماه 1400
ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها


استیتمنت

مشکلات نقاشی از طبیعت نه فقط برای ترنر و کانستبل،‌بلکه برای همه هنرمندان آشناست:‌ چگونه می شود یک رویداد زودگذر مشتمل بر پهنه هایی از فضا، ‌حجم هوا، بخار آب و ویژگی های متنوع نور طبیعی را در یک تصویر گنجاند؟ چطور می شود همه ی این ها را در شکل های تخت رنگین فشرده کرد؟

مطمئن نیستم کدام منتقد مدرنیست گفته بود که دیگر امکان ندارد بشود کاری با منظره کرد. با خود فکر کردم و به نتیجه رسیدم که این حرف نمی تواند درست باشد؛ چون هر نسل جور متفاوتی نگاه می کند. معلوم است که هنوز می توانید منظره بکشید ؛ از بین نرفته است. *

این نمایشگاه مجموعه ای از روایات هفت هنرمند ایرانی است که در این سالها به خوانش طبیعت پرداخته اند.

* دیوید هاکنی – یک پیام بزرگ تر


آثار


نمایشگاه