فصل تاریک

نمایشگاه نقاشی های

سیما باقرزاده

گشایش
17 دی ماه 1400
روزهای بازدید
19 دیماه تا 4 بهمن ماه 1400
ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها


استیتمنت

زمانی می‌رسد که باید درها را بست، چراغ‌ها را خاموش کرد، در سکوت نشست و چشم‌ها را بر هم گذاشت.
دل سپرد به تاریکی‌ها، دور از هیاهوی جهان، رها از خود و معلق در هیچ…
تا زمان بایستد و مکان گم شود.

آنجاست که می‌توان دوباره چشم باز کرد و دوباره دید هر آنچه از یاد رفته‌است.

سیما باقرزاده در این مجموعه به سادگی و بی‌واسطه به این روایت پرداخته است؛ لحظه‌ی چشم گشودن در تاریکی، لمس پیچ‌و‌تاب ساقه گیاه برای زندگی، قد کشیدن به شوق آسمان و عشق‌‌ورزی برگ‌ها با نور…
و این روایتی از زندگی ست.


آثار


نمایشگاه