نقطه امن

نمایشگاه انفرادی

نقاشی های سعیده سروش

گشایش
21 آبان 1400


روزهای بازدید
23 آبان تا 1 آذر ماه 1400


ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها


استیتمنت

در این جهان پر هیاهو و خاکستری،
به دور از جبر جغرافیایی،
افکارم به پرواز در می‌آید…
فرم‌ها
رنگ‌ها
و خطوط
کنار هم می‌نشینند
تا تصویری بر آمده از ذهنم خلق شود
در این لحظه
کاغذ و بوم سفید نقاشی
برایم امن‌ترین نقطه‌ی هستی می‌شود…


آثار


نمایشگاه