راه از چپ باریک می شود

نمایشگاه انفرادی

نقاشی های مینا قهرمانی

گشایش
23 مهر ماه 1400
روزهای بازدید
25 مهر ماه تا 3 آبان ماه 1400
ساعات بازدید
15 تا 20 هر روز به جز شنبه ها


استیتمنت

پس از روز رستاخیز،
حیوانات،
گیاهان،
اشیا،
تمام عناصر و موجودات جهان،
کار الهیاتی خود را به پایان میرسانند…

پس آنگاه از سقوط تباه ناپذیری لذت می برند.

(جورجو آگامبن، اجتماع آینده)


آثار


نمایشگاه