باهم ..

نمایشگاه گروهی فروش سالانه

گشایش: 1 اسفند 1399
روزهای بازدید: 3 اسفند تا 22 اسفند 1399
ساعات بازدید: 15 تا 20 هر روز بجز شنبه ها
با حضور فرح ابوالقاسم / رضا افسری / مصطفی امامی راضیه ایرانپور / مهناز پسیخانی / حنانه جالو نرگس خادمی / مصطفی خسروی / مرتضی خسروی سعیده سروش /رضوان صادق زاده / مهسا طوسی یعقوب عمامه پیچ / مینا قهرمانی / مهتا معینی معصومه مظفری / سعیده میرشکار / جواد نوبها احمد وکیلی / کیومرث هارپا

استیتمنت

«باهم»
رویدادی است سالانه كه از اين پس پايان هر سال شاهد آن خواهيم بود .
در ” باهم ” تلاش بر اين است كه دوستداران هنر بتوانند آثار ارزشمند نزد خود داشته باشند.
باهم تعاملى است بين :
هنرمند / گالرى / مخاطب


آثار


نمایشگاه