سپید هنگام روییدن

مهسا طوسینمایشگاه انفرادی مهسا طوسی در گالری عصر

آثار


نمایشگاه


استیتمنت


خلق این آثار حاصل سفری است نیمه خودآگاه در رنگ و بی رنگی، سیاهی و سپیدی…

در این سفر ِکشاکش رنگ و بی رنگی، رویش سیالی را رقم زد که مرا با خود به جای جای صفحه کشاند. رویشی چنان درهم تنیده که تمایز نقش و سطح را برایم دشوار می نمود. حال دیگر من و صفحه یکی شده بودیم..

نمایشگاه‌

نقاشی

دیدگاه بسته است

آدرس: میرزای شیرازی شمالی، خیابان دلاویز، پلاک 18
تلفن: 02188720460
واتس اپ: 09912630573
تلگرام: asrgallery
اینستاگرام: asrartgallery