کاتالوگ نمایشگاه در آستانه

مجموعه‌ای از آثار مهتا معینی ، منتشر شده توسط گالری عصر در تیر 1401