کاتالوگ نمایشگاه تا حقیقت ما را نکشد

26 / فروردین / 1401

کاتالوگ آثار

نمایشگاه نقاشی های غزاله شالچی

تا حقیقت ما را نکشد

مجموعه‌ای از نقاشی‌های غزاله شالچی ، منتشر شده توسط گالری عصر در اردیبهشت 1401