کاتالوگ آثار

21 / آبان / 1400

نمایشگاه نقاشی های سعیده سروش

نقطه امن

مجموعه‌ای از نقاشی‌های سعیده سروش، منتشر شده توسط گالری عصر در آبان 1400