کاتالوگ نمایشگاه فصل تاریک

مجموعه‌ای از نقاشی‌های سیما باقرزاده ،

منتشر شده توسط گالری عصر و سیما باقرزاده در دی 1400