نیلوفر کنعانیان

نیلوفر کنعانیان

نیلوفر کنعانیان

نقاش

متولد ۱۳۶۰

-کارشناسی نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ
-کارشناسی ارشد از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

نمایشگاه های گروهی
-شرکت در دو دوره جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷
-سومین جشنواره هنر جوان ۱۳۸۵
-نمایشگاه انفرادی در خانه هنرمندان ۱۳۸۷
-نمایشگاه گروهی پلاسکو در گالری خط سفید ۱۳۹۵
-شرکت در سمپوزیوم بین المللی نقاشی استانبول ۲۰۱۹
-اولین دوره مسابقه طراحی سکوگراف ۱۳۹۸
-نمایشگاه گروهی طراحی در کافه آن ۱۳۹۸
-نمایشگاه گروهی طراحی در گالری راه ابریشم ۱۳۹۹

بعضی از آثار