سیما باقرزاده

سیما براقرزاده

سیما باقرزاده

(سیما زاد)

نقاش

سیما باقرزاده

کارشناسی ارشد پژوهش هنر / دانشگاه شاهد

کارشناسی نقاشی / دانشگاه شاهد

 • برگزیده جشنواره شمسه سال 89
 • برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری شاهد 92
 • برگزیده جشنواره محتشم در بخش نقاشی اردیبهشت 94
 • راه یافتن اثر در نمایشگاه سومین دوسالانه دیوارنگاری شاهدان شهر در گالری صبا 93  
 • شرکت در نمایشگاه گروهی گالری صبا در حمایت از بیماران ام.اس. ایران. اسفند 95
 • شرکت در نخستین جشنواره هنرهای تجسمی نفس در خانه هنرمندان تابستان 95  
 • شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری آرتم لس آنجلس 96
 • شرکت در نمایشگاه نقاشی موزه صلح تهران در لاهه هلند 96
 • شرکت در نمایشگاه گروهی عکس تهران در گالری شلمان 96
 • برگزیده فراخوان “نقاشی، حجم، عکاسی” در گالری خط سفید 97
 • برگزیده رای مردمی در فراخوان “اقیانوسها، طبیعت” در سایت گالری آنلاین 97
 • راه یافتن چهار اثر در فراخوان The Universal Sea””  شهریور 97
 • شرکت در نمایشگاه گروهی “بوی بادام” در خانه هنرمندان ایران مرداد 97
 • برگزاری نمایشگاه گروهی در گالری هفت ثمر 98
 • برگزاری نمایشگاه گروهی ویدیو آرت در گالری آس 98

بعضی از آثار