سعیده سروش

مینا قهرمانی قدر

سعیده سروش

نقاش

سعیده سروش

متولد 1343 شيراز
فوق ليسانس گرافيك
مدرس دانشگاه
عضو انجمن هنرمندان نقاش ايران

فعاليتها
1362 – 1366 مربي هنري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
1368 – 1389 تصوير سازي كتاب كودك (همكاري با ناشراني مانند : گسترش انتشارات
انتشارات شكوفه – انتشارات نويد شيراز – انتشارات سروش)
كتابهاي تصوير سازي شده : كوير باد گياه – افسانه پنچ رنگ – ماچراي خروس وروبا ه
دوستي شير و پلنگ – لالایی ها – نوروز در خانه ما – نگو نميتوانم …
1370– 1389 فعاليت در زمينه گرافيك (طراحي : آرم – اوراق اداري – پوستر – صفحات وب و…)
1382 تدريس دروس گرافيك در دانشگاه های شریعتی ، علم و فرهنگ و علمی کاربردی -1398

نمايشگاه ها
1368 شركت در اولين دوسالانه تصوير سازي كتاب كودك موزه هنرهاي معاصر
1384 نمايشگاه انفرادي تصوير سازي در همايش زنان هنرمند در شیراز
1390 نمايشگاه انفرادی در گالري لاله تهران
1390 شرکت در هشتمین دوسالانه ملی نقاشی
1390 نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان نقاش خانه هنرمندان
1391 نمایشگاه گروهی 100اثر 100هنرمند در گالری گلستان
1392 نمایشگاه گروهی زنان نقاش ایران درخانه هنرمندان
1394 نمایشگاه گروهی منتخب آثار ویس در گالری صد رنگ
1394 نمایشگاه گروهی تابلو های کوچک گالری طوبا
1395 نمایشگاه گروهی با هدف حمایت از بیماران ام اس در موسسه فرهنگی هنری صبا
1395 نمایشگاه گروهی گدازه در گالری بن
1395 نمایشگاه گروهی مجاورت در گالری برج میلاد
1396 نمایشگاه گروهی رویداد چشم اندازدر انجمن هنرهای تجسمی یزد
1397 نمایشگاه نهمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران خانه هنرمندان

بعضی از آثار