حنانه جالو

حنانه جالو

حنانه جالو

نقاش

حنانه جالو
متولد 1374

-کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا – 97 – دانشگاه تهران

نمایشگاه انفرادی

 • نمایشگاه مرز/گالری پیرسوک/مهر ۹۸- شیراز
 • نمایشگاه نقاشی زیرلعابی/مرکز فوق برنامه‌های دانشگاه تهران/بهمن ۹۷- تهران
 • نمایشگاه کوه‌ها/گالری پیرسوک/تیر ۹۷- شیراز

نمایشگاه های گروهی

 • نمایشگاه گروهی طبیعت بیجان-گالری شیدایی / ۱۴۰۰ – تهران
 • نمایشگاه گروهی باهم/گالری عصر/اسفند ۹۹-تهران
 • نمایشگاه تولید همبرگر مصنوعی/گالری شیدایی/ آبان ۹۹- تهران
 • نمایشگاه نور درمانی/گالری سو/مهر ۹۹-تهران
 • نمایشگاه گروهی توپوس-به انتخاب حمیدرضا کرمی/گالری ویستا/زمستان ۹۸- تهران
 • نمایشگاه دفتر طراحی(کیوریتور: آرتپ)/گالری همرس/مرداد ۹۸- تهران
 • نمایشگاه گروهی نقاشی(کیوریتور:مریم راستی)/گالری شیرازه/اردیبهشت ۹۷ – شیراز
 • نمایشگاه روی کاغذ بی نام/نیومدیا سوسایتی/دی ۹۶- تهران
 • نمایشگاه سلف پرتره/گالری فردا/دی ۹۶- تهران و …

جشنواره ها

 • نمایشگاه بازی و اسباب بازی/کانون پرورش فکری  کودکان و نوجوانان/ بهمن ۹۸ – تهران
 • یازدهمین منتخب نسل نو/گالری شیرین/ مهر ۹۸- تهران
 • شرکت در دومین آرت فیر تیرآرت/گالری پیرسوک/ تیر ۹۸- تهران
 • شرکت در سومین جشنواره دانشجویی ژکال/ اردیبهشت ۹۸- تهران
 • شرکت در پنجمین دوسالانه دامونفر/ اسفند ۹۷- تهران
 • شرکت در نمایش گروهی هفته هنر تیر آرت/پروژه‌های بیرون از گالری آرتشاپ تهران/ بهمن ۹۷- تهران
 • شرکت ششمین جشنواره بین المللی فجر/ بهمن ۹۶- تهران

بعضی از آثار