جواد بوربور

جواد بوربور

جواد بوربور

نقاش

جواد بوربور
متولد 1363

کارشناس ارتباط تصویری

برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی استان تهران (هنر و شکوفایی) – شهریور 87
نمایشگاه های گروهی نقاشی:
هفته نقاشی تهران (پشت پرچین خیال) – موسسه فرهنگی هنری صبا – خرداد 93
100 اثر 100 هنرمند – گالری گلستان – مرداد 93
سرزمین هیچ کجا – گالری 26 – تیرماه 95
قرمز – گالری نگر – بهمن 95
پلاسکو – گالری خط سفید – اسفند 95
چهل انتخاب – گالری نگر – خرداد 97
این یک مجموعه نیست – گالری نگر – مهر 97
آنیمیسم – گالری نگر – تیر 98
بررسی تحول هنر معاصر ایران – گالری فریا / اسپیناس – آذر 98
ششمین نمایشگاه تابلوهای کوچک – گالری آریا – آذر 99

بعضی از آثار