هم‌زمانی غیر هم‌زمان‌ها

زمان دیگر واسطه‌ای نیست که وقایع در آن اتفاق می‌افتد، بلکه گویی زمان کیفیتی تاریخی به دست می‌آورد. متعاقباً تاریخ دیگر نه در زمان بلکه از طریق آن شکل می‌گیرد. در رویدادهای کنونی لایه‌های گذشته پیدا و پنهان حضور دارند. لایه‌های یک اتفاق در توده‌های درهم تنیده برای من تداعی‌گر وقایعی است که رخ داده […]

دو گیان

استیتمنت سیما باقرزاده مسیرش را از دیدن و بازنمایی آغاز کرد و در مجموعه پیشینش گیاهان آپارتمانی را با جزییات لطیفی به تصویر کشید، گیاهانی که گاه در نور و تاریکی دراماتیکی نهان و آشکار می‌شدند.او گرچه در مجموعه اخیرش با نام «دوگیان» همچنان فرم‌های گیاهی پیشین را استفاده کرده اما این بار بیش از […]

حس اول

استیتمنت اولین‌ها فراموش نمی‌شوند؛ اولین دیدار، اولین کلام، اولین نقش، اولین نگاه، اولین حس.من همه چیز را آن‌گونه که می‌بینم، ثبت می‌کنم؛ آن‌گونه که درک می‌کنم، به تصویر می‌کشم، نه آن‌گونه که به نظر می‌رسند.آدم‌ها را، خودم و دیگران را، آن‌گونه که در خیالم به هم می‌پیچند و در هم می‌روند، نقاشی می‌کنم؛ با همان […]

خراش

نمایشگاه نقاشی‌های هانیه آزموده

یک اثر، یک مکان

استیتمنت همه چیز بی‌مکان و بی‌زمان به نظر می‌رسد. اجزا بسان یاخته‌های معلق در غشای شفاف و در عین حال تیره رنگی در فضا غوطه‌ورند. جهتی به جهت دیگری برتری ندارد. ساقه‌ها، برگ‌ها، میوه‌ها، پرنده‌ها و احجام در فضایی اثیری شناورند. چه خوب که موضوعی نیست و هر چه هست متن است و حاشیه. مگر […]

مستتر

نمایشگاه نقاشی‌های مریم صلاحی