divider

درباره

گالرى عصر مأمن هنرمندانی است كه هنر خود را زندگى مى كنند .

گالرى عصر يلداى ١٣٩٨ در مركز شهر تهران ، در مجموعه عصر با فضائى شامل ٤ طبقه مستقل افتتاح شد . 

چشم انداز عصر ، معرفى هنرمندانى است كه صرف‌نظر از سن و سبك ، با نگاه ويژه خود به جهان مى نگرند و اين نگرش را در آثارشان شاهديم . هنرمندانى كه جز هنر گريزگاهى ندارند . 

طبيعتاً اين معرفى به مرزهاى ايران خلاصه نمى شود و اميدواريم به زودى در رويدادهاى هنرى مطرح دنيا ، حضور يابيم .